Month: May 2019

RTL annoncéiert nächst Saison vun: “Lëtzebuerg’s Next Guttbezuelte Politiker”

Nom Motto “No der Wahl ass virun der Wahl” lancéiert RTL déi nächst Saison vun “Lëtzebuerg’s Next Guttbezuelte Politiker” (LNGP). Wärend 2-5 Joer gëss Du vun RTL gecoached an dagdeeglech am Radio oder op der Telé gefeatured bis datt d’Wieler Dech gutt kennen. An da kanns Du Dech bei den nächste Wahlen opstelle fir eng 100% garantéiert fett Plaz an… Read more →